Cháu giết mợ để cướp tài sản

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Thiếu nợ ở một quán cà phê gần nhà, Hoàng Văn Sơn nghĩ ra kế hoạch giết mợ của mình để cướp tài sản trả nợ và chi tiêu. Trong lúc bà Hưng, mợ Sơn, ngồi nhặt rau, Sơn đã dùng chày và dao đánh, đâm bà Hưng gần 20 nhát rồi lục soát tài sản nhưng không thấy.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/4/111199.cand