Châu Âu vẫn tự do mậu dịch hơn Mỹ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Theo cuộc thăm dò của Thái độ toàn cầu do Viện Pew tiến hành, chỉ có 35% người Mỹ đồng ý rằng mậu dịch là điều tốt cho đất nước họ, một tỉ lệ đã giảm so với 78% năm 2002. Tương phản với những con số ghi nhận...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/12/20081229.35894.html