Châu Âu phóng "xe tải vũ trụ" cỡ lớn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tàu vận tải tự động ATV đầu tiên của Cơ quan vũ trụ châu Âu đã khởi hành lên Trạm quốc tế, mang theo thực phẩm, nước, nhiên liệu và tư trang cho các phi hành gia trên trạm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124399&sub=72&top=41