Châu Âu lo ngại vì Euro lên giá

    Báo VnEconomy
    5 đăng lạiGốc

    Các Bộ trưởng Tài chính châu Âu đã tranh luận thẳng thắn, nhằm tìm kiếm lập trường chung đối với vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Euro...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=a8e5e6fbdf6254&page=category