Châu Âu: Kinh tế nhiều khả năng đã suy thoái?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nền kinh tế châu Âu chắc chắn đã bước vào suy thoái lần đầu tiên trong 15 năm, nhiều khả năng Ngân hàng trung ương các nước khu vực này sẽ phải cắt giảm lãi suất trong bối cảnh khủng hoảng tài chính ngày một lan rộng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109098