Châu Âu chống “bão tài chính”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Lãnh đạo 4 nền kinh tế hàng đầu châu Âu đã khai thông được bế tắc khi nhất trí hợp tác để bảo vệ các tổ chức tài chính khỏi “cơn bão tài chính” toàn cầu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/182844