Châu Âu chiếm phần lớn lãnh thổ Mặt trăng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Các chuyên gia phân tích cho biết, hiện nay phần lớn diện tích đất trên Mặt trăng điều là sở hữu của người Châu Âu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/33840/default.aspx