Châu Á vật lộn với giá cả leo thang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo nhận định của Glenn Maguire, nhà kinh tế học chuyên gia về châu Á tại Socíeté Générale, người tiêu dùng châu Á đang đối mặt với giá lương thực tăng lên không phải theo chu kỳ mà do một số thay đổi mang tính cơ cấu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=37433