Châu Á trồng rừng để chống thay đổi khí hậu

    Gốc

    16 nước châu Á, trong đó có Việt Nam, sẽ trồng thêm 15 triệu ha rừng từ nay đến năm 2020 để chống thay đổi khí hậu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=4d58d60b9e338e&page=category