Châu Á thành lập Quỹ hỗ trợ tiền tệ chung

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 10 nước khu vực Đông Nam Á (Asean) mới đây đã phê chuẩn một quỹ dự trữ ngoại hối trị giá 120 tỷ USD. Quỹ này hướng tới việc hỗ trợ cho tiền tệ cho các quốc gia trước bối cảnh khủng hoảng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.