Châu Á: Những nỗ lực chống khủng hoảng mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ Indonexia kêu gọi thành lập quỹ khẩn cấp của toàn cầu để hỗ trợ cho chính phủ các nuớc đang phát triển.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109096