Châu Á có nền kinh tế năng động nhất thế giới

Người dân ở châu Á đang khao khát trở nên thành công hơn, do đó châu lục này có nền kinh tế năng động nhất thế giới. Đây là nhận định mà nhà sử học và đồng thời là nhà quản lý người Đức Zitelmann đưa ra ra ngày hôm qua 14/7.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chau-a-co-nen-kinh-te-nang-dong-nhat-the-gioi-45872.htm