Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông ứng dụng công nghệ Thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực thông tin và truyền thông, các đại biểu Quốc hội đặt nhiều câu hỏi chất vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn

Nêu vấn đề chất vấn tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, những cơ sở dữ liệu dùng chung cho quốc gia như lĩnh vực đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký doanh nghiệp tại một số lĩnh vực khác trong báo cáo nêu triển khai còn quá chậm. Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp đột phá nào để thực hiện khắc phục tình trạng trên, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay có khoảng 5 cơ sở dữ liệu dùng chung mang tính nền tảng quốc gia, thì 3 Cơ sở dữ liệu tương đối ổn còn hai cơ sở dữ liệu bị chậm là cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên chất vấn

Về cơ sở dữ liệu dân cư, trong tháng 10 vừa qua, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách về dự án này; bàn bạc và tìm ra một giải pháp cùng cách thực hiện. Bộ trưởng cho biết, hiện nay dự án đã được phê duyệt, và đã được đưa vào dự án đầu tư công trung hạn và bắt đầu có ngân sách. Thực ra, Bộ Công an cũng đã triển khai. Hiện nay 75 triệu dữ liệu người dân đã được quét, đưa lên mạng và cũng đã được đưa vào trong hệ thống. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ tích cực và đặt mục tiêu cố gắng đến năm 2020 dự án về cơ sở dữ liệu dân cư này sẽ cơ bản hoàn chỉnh.

Về dữ liệu đất đai, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để tìm ra một giải pháp. Hiện nay tư duy theo hướng làm thành 1+ 63, tức là có 63 địa phương và có phần tập trung. Dự kiến, năm nay xong thiết kế sơ bộ, xong tiêu chuẩn kết nối, xong một số nền tảng để đầu năm 2020 là cả 63 tỉnh và cơ quan Bộ, cơ quan Trung ương triển khai đồng loạt.

Bộ trưởng Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với sự vào cuộc trực tiếp như thế này cũng là một kinh nghiệm tốt. Đó là. khi gặp một vấn đề chậm trễ hoặc một vấn đề khó khăn gì đấy thì tốt nhất trực tiếp vào cuộc./.

Thu Phương- Nghĩa Đức