Chất thải công nghiệp chiếm 31% cả nước

    Gốc

    (NLĐ) – Theo một thống kê mới đây, mỗi năm tổng lượng chất thải công nghiệp ở VN chiếm 20%-25% tổng lượng chất thải. Trong đó, chất thải nguy hại chiếm khoảng 130.000 tấn/năm. Gần một nửa lượng chất thải công nghiệp của cả nước tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ, trong đó TPHCM chiếm 31% cả nước.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/233104.asp