Chất lượng đào tạo của các trường Quân đội nằm trong nhóm đầu của cả nước

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học, giai đoạn 2019-2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số điểm cầu trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, các học viện, nhà trường trong toàn quân.

Giai đoạn 2019-2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo đại học quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Hệ thống nhà trường Quân đội được tổ chức, sắp xếp từng bước tinh, gọn, nhiều nội dung được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, kế thừa và liên thông; đã mở mới được 12 mã ngành đào tạo, hoàn chỉnh 236 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; xây dựng mới được 56 chương trình đào tạo; điều chỉnh, bổ sung 246 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, bảo đảm sát tình hình, nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của đơn vị. Nhiều đề tài nghiên cứu, sản phẩm khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều năm qua, chất lượng tuyển sinh, giáo dục - đào tạo của các nhà trường Quân đội luôn nằm trong tốp đầu của cả nước. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và từng bước được chuẩn hóa.

Đến nay, 98,09% nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội có trình độ đại học trở lên, trong đó có 62,20% trình độ sau đại học; có 12 giáo sư, 304 phó giáo sư, 16 nhà giáo ưu tú. Riêng đội ngũ nhà giáo có 77,18% trình độ sau đại học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Giáo dục đại học; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ cho phù hợp với đặc thù Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Hồng Pha

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Hồng Pha

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc, hiểu sâu, kỹ các nội dung của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội cần khai thác, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng chính quy, thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo uy tín để thu hút nhiều thí sinh giỏi vào đào tạo, thu hút nhiều cán bộ, nhiều nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về các nhà trường công tác hoặc tham gia hoạt động đào tạo của nhà trường. Tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ngoài Quân đội và ở nước ngoài, nhất là hợp tác trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên, nhà khoa học, học viên, sinh viên giữa các trường.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh giao Cục Nhà trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết...

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chat-luong-dao-tao-cua-cac-truong-quan-doi-nam-trong-nhom-dau-cua-ca-nuoc-post477174.html