Chất lượng công tác tuyển quân coi trọng từ cơ sở

Năm 2024, Mường Khương tiếp tục là địa phương trong tốp đầu về chất lượng công tác tuyển quân. Kinh nghiệm rút ra là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

 Cán bộ xã Nậm Chảy tham gia tuyên truyền, vận động công tác tuyển quân tại thôn Lùng Phìn, nơi có 1 công dân nhập ngũ năm 2024.

Cán bộ xã Nậm Chảy tham gia tuyên truyền, vận động công tác tuyển quân tại thôn Lùng Phìn, nơi có 1 công dân nhập ngũ năm 2024.

Thanh niên Lù Sử Đồng (thôn Lùng Phìn, xã Nậm Chảy) vừa bước sang tuổi 21. Cuối năm 2023, qua khám tuyển đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ và Đồng đã tình nguyện viết đơn tòng quân. Lù Sử Đồng tốt nghiệp THPT, có vài dự định về học nghề, đi làm ăn xa nhưng rồi con đường của thanh niên dân tộc Nùng chọn là nhập ngũ để rèn luyện, giúp việc lập thân, lập nghiệp sau này vững vàng hơn.

“Qua tìm hiểu, tôi được biết môi trường quân ngũ sẽ rèn luyện mình hoàn thiện cả về thể chất, phẩm chất và bản lĩnh. Tuổi trẻ còn dài, tôi lựa chọn rèn luyện thật vững vàng để bước tiến vào tương lai”

- Công dân Lù Sử Đồng, thôn Lùng Phìn

Ông Cư Thọ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nậm Chảy cho hay: Ban đầu bố mẹ của công dân Lù Sử Đồng là ông Lù Chẩn Thàng và bà Sùng Thị Khen có phần phân vân, tư tưởng chưa thông khi con trai nhập ngũ. Nắm được tình hình, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và thành viên phối hợp với đoàn thể, cán bộ thôn đã đến gia đình trò chuyện, động viên, phân tích cặn kẽ các khía cạnh nên gia đình đã nhận ra và hết sức ủng hộ quyết định nhập ngũ của công dân Lù Sử Đồng.

Ông Cư Thọ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nậm Chảy kiểm tra công tác rà soát công dân trên địa bàn thuộc diện nhận lệnh triệu tập tòng quân.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Chảy - ông Phàn Khái Phủ cho biết, năm 2024, xã Nậm Chảy có 19 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó đã tuyển chọn theo chỉ tiêu về số lượng cấp trên giao gồm 7 công dân lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyên truyền, vận động luôn được nêu cao nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân tại Mường Khương.

Đó là các công dân Vàng Sử Học (dân tộc Pa Dí), công dân Tráng Xuân Chỉnh (dân tộc Tu Dí) trú tại thôn Cốc Ngù; công dân Giàng Sín Hòa (dân tộc Mông), thôn Lao Chải; công dân Lùng Trá Công (dân tộc Nùng) và công dân Nùng Tiến Hiểu (dân tộc Nùng), trú tại thôn Nậm Chảy; công dân Tẩn B Thanh, dân tộc Dao, thôn Cốc Râm. Thuộc vùng khó khăn nhưng trong 7 công dân của xã Nậm Chảy nhập ngũ thì có tới 5 công dân có trình độ THPT, 2 công dân còn lại đã tốt nghiệp THCS.

Đồng chí Phạm Minh Đức, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương kiểm tra công tác tuyển quân tại Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mường Khương.

Tại thị trấn Mường Khương, năm 2024 có 4 công dân lên đường nhập ngũ, đó là thanh niên Lồ Ngọc Thắng (dân tộc Mông), Thào A Tháng (dân tộc Mông), Phàn Văn Minh (dân tộc Dao) và Táo Dền Minh (dân tộc Pa Dí). Một nửa số công dân đã tốt nghiệp THPT, số còn lại tốt nghiệp THCS.

Ông Nông Duy Khánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mường Khương thông tin: Sau dịch Covid-19, số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa khá đông nhưng thị trấn đã nêu cao công tác tuyên truyền, vận động, nhất là qua bố mẹ, người thân để đảm bảo 100% thanh niên trong diện triệu tập đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Mường Khương nhận lệnh chuẩn bị các điều kiện cho ngày hội tòng quân 2024.

Đồng chí Phạm Minh Đức, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương cho biết, đơn vị là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự đã được đẩy mạnh, thông qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất công dân trong độ tuổi nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Vòng khám sơ tuyển ở cấp xã có 825 công dân đã được gọi khám tuyển, kết quả có 376 công dân (tương đương 46%) có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Tại vòng khám tuyển cấp huyện, trong số 473 công dân được khám có 172 công dân đảm bảo sức khỏe từ loại 1 đến loại 3, đây là điều kiện, căn cứ quan trọng để huyện Mường Khương lựa chọn, chốt quân số nhập ngũ năm 2024 gồm 95 công dân, trong đó 90 công dân chính thức, 5 công dân dự phòng.

Trong số 95 công dân thì có 34 người (chiếm 36%) trình độ tốt nghiệp THPT, 56 công dân (chiếm 59%) tốt nghiệp THCS. Về thành phần dân tộc, có 94/95 công dân trong danh sách nhập ngũ năm 2024 tại huyện Mường Khương là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó chiếm đa số là đồng bào Mông, tiếp đó là đồng bào Nùng, Phù Lá, Thu Lao, Pa Dí. Năm 2024, huyện Mường Khương có 51 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, một số bày tỏ nguyện vọng mong muốn được cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang.

Bộ phận chuyên trách làm công tác tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương rà soát quân số tân binh năm 2024.

Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương cho biết thêm: Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt chất lượng cao hơn những năm trước thì việc nêu cao tính chủ động ở cơ sở là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được đặt lên hàng đầu. Việc phối hợp tốt trong quản lý công dân trên địa bàn, nhất là trường hợp công dân đi làm ăn xa, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân được thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời động viên công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe và sẵn sàng tòng quân.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chat-luong-cong-tac-tuyen-quan-coi-trong-tu-co-so-post380480.html