Chất liệu plastic thay đổi lý tính theo cơ chế của loài dưa biển

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Một loại vật chất mới lấy cảm hứng từ cơ chế phòng vệ của dưa biển có thể thay đổi từ dạng cứng sang mềm nhẹ, một đặc tính khiến cho nó phù hợp với các ca cấy ghép y học. Khi ướt, vật liệu này thay đổi từ dạng plastic cứng sang trạng thái co giãn như cao su trong vài giây và có thể quay trở lại tình trạng ban đầu nhanh chóng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/161657