Chật kín người tại chốt kiểm soát giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

    1 liên quanGốc

    Sau khi Đà Nẵng cho phép người dân Quảng Nam vào TP không cần giấy xét nghiệm, lượng người và phương tiện ra, vào địa phương gia tăng.

    Nguồn PLO: https://plo.vn/video/video-chat-kin-nguoi-tai-chot-kiem-soat-giua-da-nang-va-quang-nam-1021695.html