Chấp thuận đăng ký khối lượng cát thu hồi nạo vét luồng đường thủy, kết hợp tận thu sản phẩm

Ngày 11/10, UBND TP Hà Nội ban hành Giấy xác nhận số 5840/GXN-UBND về đăng ký khối lượng cát thu hồi của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp HTH.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp HTH đăng ký khối lượng cát thu hồi thuộc dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn từ Km 236+500 đến Km 237+725 và đoạn cạn từ Km240+000 đến Km 241+000 trên sông Hồng với tổng khối là gần 157.700m3; công suất nạo vét, thu hồi 800m3/ngày; phương pháp nạo vét sử dụng tàu cuốc, tàu hút; thời gian thi công trong mùa cạn 2016 - 2017 (hoàn thành trước ngày 31/12/2017, không thi công trong mùa mưa lũ từ ngày 15/6/2017 đến ngày 15/10/2017); địa điểm tập kết cát thu hồi tại Cảng Liên Mạc của Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Khai thác cảng thuộc phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp HTH có trách nhiệm: Nộp các khoản thuế, phí có liên quan theo quy định hiện hành. Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Cục Thuế thành phố Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Giấy xác nhận, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 173 triệu đồng. Không tổ chức nạo vét, thu hồi cát trong đoạn từ Km237+800 đến Km240+000 do chưa được UBND thành phố chấp thuận chủ trương nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia. Thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đúng sản lượng nạo vét, thu hồi với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan. Phải đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành việc thực hiện dự án đúng thời gian quy định, không được gia hạn thời gian thực hiện dự án trừ trường hợp bất khả kháng theo qui định của pháp luật.

Công ty chỉ được thực hiện dự án sau khi hoàn thành: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký Hợp đồng thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia, tận thu sản phẩm theo hình thức xã hội hóa với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; hoàn chỉnh phương án điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn cạn từ Km 236+500 - Km 237+725 và đoạn cạn từ Km240+000 - Km 241+000; đã được bàn giao mốc giới trên thực địa và có thông báo về kế hoạch, thời gian thi công với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan.

PV