Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu công nông nghiệp tại Đồng Nai

    Gốc

    (TNO) Hôm nay, ngày 3.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS tại các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/3/211102.tno