Chào ngày mới xinh tươi - Thứ Sáu ngày 25/7/2008

    Gốc

    (HHT_Online) Nếu bạn cứ giữ vững ý kiến của mình mà không ngó ngàng tới dư luận, góp ý xung quanh thì rõ ràng Xử Nữ là tên quá cứng đầu. Thay đổi theo lời nhận xét của người khác, không ai bảo bạn là kém cỏi mà còn ghi nhận thành ý của bạn nữa cơ.

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/HOROSCOPE/17672.hht