Chào ngày mới xinh tươi - Thứ Hai ngày 6/10/2008

    Gốc

    Song Ngư hôm nay tự tin lắm cơ, đôi khi bạn còn nghĩ rằng nếu có thời gian còn có thể thay đổi được bất cứ điều gì trên thế giới o_O.

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/HOROSCOPE/18951.hht