Tiếp vụ Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng bị tố sai phạm

Trong bài báo vừa qua, chúng tôi đã đăng tải 4 nội dung khiếu nại và tố cáo các khuất tất, sai phạm liên quan tới ông Đinh Văn Giang, sau đây xin đăng tải nội dung còn lại và diễn biến của vụ việc.

Ngày 19/8/2016, Ban Nội chính – Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản số 261-CV/BNCTU về việc: Ông Phan Duy Cường, nguyên công chức, đảng viên công tác tại Đội thanh tra xây dựng số 5 – Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng gửi đơn tới tòa soạn chúng tôi, cùng các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương khiếu nại, tố cáo hàng loạt khuất tất, sai phạm liên quan tới ông Đinh Văn Giang – Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

Vừa qua, chúng tôi đã đăng tải 4 nội dung khiếu nại và tố cáo , nay xin đăng tải 3 nội dung còn lại và diễn biến của vụ việc.

Tiếp vụ Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng bị tố sai phạm - Ảnh 1

Thứ 5: Thanh tra Sở được hưởng từ NSNN theo dự toán hàng năm, nhưng ông Giang chi tiêu không minh bạch, không công khai. Qua tìm hiểu ông Cường được biết, trong tháng 1/2016, ông Giang chỉ đạo các Đội (17đội) chấm công làm thêm giờ vào thử 7, CN cho tất cả các công chức (77 nguời) mặc dù không ai phải đi làm thêm bất kỳ giờ nào vào ngày nghỉ.

Tổng số tiền làm thêm giờ của tháng 1/2016 là khoảng 117 triệu đồng. Sau khi tiền làm thêm giờ được chuyển vào tài khoản của từng người thì ông Giang yêu cầu mỗi người đã tự rút ra, nộp lại cho ông Giang tự sử dụng chỉ tiêu. Từ khi ông Giang về làm Chánh Thanh tra Sở có nhiều điều khuất tất trong chỉ tiêu tài chính do NSNN cấp.

Thứ sáu: Hiện nay ông Cường đang là đảng viên của Đảng bộ Bộ phận Thanh tra xây dựng nhưng không biết phải sinh hoạt Đảng ở đâu nữa? Từ lâu nay Chi bộ 5 (nơi ông Cường sinh hoạt đảng) không mời ông Cường sinh hoạt lần nào.

Thứ bảy: Các vấn đề khác: “Thu tô” các đội, “làm luật” các chủ công trình vi phạm... Qua tìm hiểu ông Cường được biết trước tết Âm lịch các năm 2015, 2016 ông Giang yêu cầu mỗi đội nộp “sản phẩm” từ 20 triệu đến 50 triệu đồng để cho lãnh đạo Thanh tra chỉ tiêu. Các chủ công trình xây dựng vi phạm phải gặp gỡ riêng ông Giang, sau đó mới được chỉ đạo triển khai, xây dựng tiếp.

Ngày 19/8/2016, Ban Nội chính – Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản số 261-CV/BNCTU. Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã nhận được đơn của ông phan Duy Cường, khiếu nại và tố cáo ông Đinh Văn Giang – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng. Căn cứ Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Ban Nội chính Thành ủy chuyển đơn của ông Cường đến Giám đốc Sở Xây dựng để chỉ đạo, giải quyết và trả lời ông Cường theo thẩm quyền.

Ngày 31/08/2016, Sở Xây dựng Hải Phòng đã ban hành quyết định số 196/QĐ-SXD về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo. Trong quyết định ghi rõ thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Đinh Văn Giang – Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng.

Chúng tôi sẽ chuyển tải chi tiết nội dung quyết định 196/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Hải Phòng.

Phan Thương - Phạm Tân/KD&PL