Chánh án TAND tối cao: Tuyển người tài để nâng cao chất lượng xét xử

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Báo cáo với Quốc hội, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cho biết hướng tuyển chọn nhân sự vào tòa án các cấp sẽ quan tâm đến công tác thi tuyển. Theo đó, những sinh viên tốt nghiệp giỏi đều có thể tham gia thi tuyển theo quy định cụ thể của ngành tòa án, mục tiêu nhằm tuyển được người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt. Đối với tiêu cực trong nội bộ, TAND tối cao kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78339.cand