Chàng trai 'Under 30' bén duyên giao thông thông minh

Từng có cơ hội làm việc cho Google nhưng Lê Yên Thanh từ chối để ở lại Việt Nam khởi nghiệp với BusMap.

ĐÀO HÀ - KIM CƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-chang-trai-under-30-ben-duyen-giao-thong-thong-minh-post717422.html