“Chàng trai ôm thoải mái” muốn hiến thận

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Một người Úc nổi tiếng khắp thế giới vì sẵn sàng cho bất kỳ ai ôm hôn mình nếu họ muốn, đang có một kế hoạch xa hơn nữa - hiến tặng một quả thận cho người cần chữa bệnh. Juan Mann, 26 tuổi, dự tính sẽ phẫu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080922.128