Chàng có tôn trọng lời hứa tình yêu với bạn

Tình yêu hai bạn dành cho nhau là thật lòng, hay chỉ đến với nhau vì dục vọng vật chất nhất thời?

Chàng có tôn trọng lời hứa tình yêu với bạn - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Anh ấy có tôn trọng lời hứa tình yêu với mình không".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Anh Anh (theo Inka)