Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai?

Nỗi niềm phe 'nấm lùn và 'cao kều' đã được giải tỏa bằng chùm ảnh vui nhộn. Bạn ở phe nào?

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 1

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 2

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 3

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 4

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 5

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 6

Chân ngắn và chân dài, ai khổ hơn ai? - Ảnh 7

Xem tiếp cô nàng chân dài sẽ thế nào nhé!

Ốc Sên (theo Geek)