Chân dung Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ

    Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

    Kiều Tú

      Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chan-dung-pho-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-phung-xuan-nha-post1331673.tpo