Chân dung ông Lê Ngọc Quang - tân Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  44 liên quanGốc

  Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

  Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: VTV)

  Cụ thể, tại Quyết định 408/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4/2021.

  Tại Quyết định 407/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bình Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4/2021.

  Ông Lê Ngọc Quang (47 tuổi), quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Trong quá trình công tác, ông Lê Ngọc Quang từng giữ chức Phó Trưởng ban Thời sự và Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

  Ngày 11/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

  Tháng 12/2019, ông kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

  Tháng 1/2020, ông kiêm nhiệm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

  Ngày 18/8/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Như vậy, hiện ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang và các Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Đinh Đắc Vĩnh và ông Đỗ Thanh Hải.

  Nam Linh

   Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-le-ngoc-quang-tan-tong-giam-doc-dai-truyen-hinh-viet-nam-134325.html