Chân dung người đã giải cứu em Bình

    Gốc

    Luôn nhận mình rất nóng tính, thấy điều gai mắt là phản ứng ngay… đấy là vài nét nổi bật về bà Hà Thị Bình, người đã giúp em Nguyễn Thị Bình thoát khỏi nhà vợ chồng Đức - Phương.. * Tất cả các bài liên quan

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/206984.asp