Chân dung Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Muôn

Ngày 29/6, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp, Infonet.vn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chân dung các vị lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để bạn đọc tiện theo dõi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Muôn

Ông: Lò Văn Muôn

- Ngày sinh: 03/04/1961

- Quê quán: Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- Dân tộc: Thái

- Tôn giáo: Không

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngày vào Đảng: 14/8/1990; Ngày chính thức: 14/8/1991

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên

Quá trình tham gia công tác:

Từ tháng 8 năm 1985 đến tháng 9 năm 1990: Là nhân viên, sau đó là Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở Công nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ).

Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 6 năm 1994: Là Phó Trưởng phòng Công nghiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng - Công nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ).

Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996: Phó Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng I tỉnh Lai Châu (cũ).

Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 02 năm 2003: Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Sở Công nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ); Ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (khóa VII, VIII).
Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 12 năm 2003: Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ).

Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 7 năm 2004: Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 7 năm 2007: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2011: Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XII) tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 02 năm 2013: Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XIII) tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 10 năm 2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên.

Từ 29/6/2016 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên.

(* Thông tin tư liệu có tham khảo nguồn dienbientv.vn)

N.K