Chân dung Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

    Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

    Linh Anh - Lưu Trinh

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chan-dung-bi-thu-thanh-doan-ha-noi-khoa-xv-nhiem-ky-2022-2027-post1473497.tpo