Chán đời cũng gọi... 113 (!?)

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Từ khi sáp nhập với tỉnh Hà Tây đến nay, trung bình một ngày, Trung tâm CS 113 Hà Nội nhận khoảng 2.200 cuộc gọi. Số cuộc gọi tăng song tỷ lệ thông tin liên quan đến ANTT chỉ khoảng 7-10%. Thử máy điện thoại bằng cách bấm số 113, buồn chán chuyện gia đình cũng gọi Đồ tể "khủng bố" điện thoại Cảnh sát 113 / Bị phạt tiền vì "giỡn mặt" CS 113

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114174.cand