Chấn chỉnh vấn nạn 'quân xanh', 'quân đỏ'

Trước vấn nạn 'quân xanh, quân đỏ' trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhận trách nhiệm về công tác tham mưu cho tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để khắc phục tồn tại, thiếu sót.

Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở KH&ĐT Bắc Giang cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn, giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HL

Quản lý về đấu thầu còn lỏng lẻo

Như Báo Thanh tra phản ánh, qua khảo sát việc chấp hành pháp luật về đấu thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án, HĐND tỉnh Bắc Giang chỉ rõ thực trạng đấu thầu chỉ mang tính hình thức tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều gói thầu, hồ sơ dự thầu thể hiện rõ “quân xanh, quân đỏ”. Một số nhà thầu chuyên đi dự thầu chỉ để trượt…

Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở KH&ĐT Bắc Giang thừa nhận, bên cạnh mặt tích cực, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn bộc lộ những mặt tồn tại, hạn chế. Cụ thể, đối với nhà thầu tham dự thầu, còn diễn ra hiện tượng nhà thầu dàn xếp “quân xanh”, “quân đỏ". Tình trạng nhà thầu “đi chợ”, chuẩn bị hồ sơ dự thầu sơ sài, cố ý làm thiếu các tài liệu quan trọng để bị loại hoặc không thực hiện làm rõ hồ sơ dự thầu khi bên mời thầu có yêu cầu. Một số nhà thầu có biểu hiện kê khai năng lực không trung thực nhằm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với chủ đầu tư bên mời thầu, một số cán bộ làm công tác đấu thầu năng lực còn hạn chế, yếu chuyên môn và thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ở cấp huyện, xã. Công tác thanh tra, kiểm tra đấu thầu ở các huyện và thành phố tuy được triển khai thường xuyên, phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế nhưng chưa tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo quyết liệt.

Ông Thắng nhận định, nguyên nhân chủ quan của tình trạng trên là một số chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ đấu thầu có biểu hiện lạm dụng quyền lực để thực hiện đấu thầu theo ý muốn chủ quan, làm hạn chế nhà thầu tham gia, không đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Một số gói thầu có hiện tượng thông thầu giữa bên mời thầu và nhà thầu. Công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu còn có biểu hiện qua loa, hình thức, chưa đi sâu làm rõ năng lực thực tế của nhà thầu, dẫn tới tình trạng nhà thầu yếu kém về năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn được lựa chọn hoặc bỏ qua nhà thầu có đủ năng lực nhưng thiếu các tài liệu chứng minh. Công tác quản lý đấu thầu ở một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa làm hết vai trò, trách nhiệm, để xảy ra nhiều vi phạm trong đấu thầu…

Tăng cường đấu thầu qua mạng

Để xảy ra tình trạng này, ông Trịnh Hữu Thắng thừa nhận, trách nhiệm trước tiên thuộc về Sở KH&ĐT do chưa tham mưu được biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại ở cấp huyện, cấp xã, như: Đấu thầu hình thức, tình trạng nhà thầu “quân xanh”, “quân đỏ”; “đi chợ” hoặc cố ý trượt thầu.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ chủ động, tích cực hơn nữa việc tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, coi đấu thầu qua mạng là cách thực hiện lựa chọn nhà thầu chủ yếu đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn vượt ngưỡng giới hạn theo quy định của Chính phủ, đảm bảo các mục tiêu trong đấu thầu.

Đồng thời, Sở KH&ĐT sẽ tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong việc hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra công tác đấu thầu ở các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đấu thầu. "Cơ quan chức năng sẽ cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, người đứng đầu phải bị gắn trách nhiệm đối với những tồn tại trong công tác đấu thầu để đảm bảo môi trường đấu thầu tại địa phương, đơn vị được lành mạnh", Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Hoàng Long