Chấn chỉnh tình trạng xúc phạm danh dự, thân thể người học người dạy

GD&TĐ -Sở GD&ĐT Đà Nẵng có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc chấn chỉnh tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người học, người dạy; ngăn ngừa việc gây rối trật tự trong trường học

Chấn chỉnh tình trạng xúc phạm danh dự, thân thể người học người dạy - Ảnh 1

Theo văn bản này, vào ngày 12/10/2016, tại Trường tiểu học và THCS Đức Trí, quận Hải Châu xảy ra vụ việc, người quản sinh đã đánh học sinh gây thương tích, dẫn đến việc cha mẹ của học sinh đã hành hung giáo viên và gây rối tại trật tự trong khuôn viên nhà trường.

Ngoài ra, phụ huynh còn dùng điện thoại di động chụp hình, quay clip quản sinh đánh con mình đưa lên facebook.

Vụ việc này tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà giáo, nhà trường, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng.

Sau vụ việc, Thanh tra Sở GD&ĐT đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Hiệu trưởng các trường học đã xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo theo các quy định hiện hành.

Qua vụ việc trên, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các Trưởng phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục tuyên truyền các văn bản: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đơn vị, trường học tăng cường quán triệt việc chấp hành pháp luật về giáo dục, đạo đức nhà giáo gắn kết với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị Số 03/CT-UBND của UBND thành phố; Chỉ thị số 29-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Các đơn vị, trường học căn cứ việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục và đạo đức nhà giáo trong việc đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hằng năm.

Có sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại để xây dựng phương án, biện pháp bảo vệ, kịp thời ngăn ngừa các hành động gây rối trật tự, xâm phạm thân thể và nhân phẩm, danh dự của người dạy và người học; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm khi có tình huống xảy ra.