Chấn chỉnh công tác cai nghiện ma túy trên cả nước

Sau các vụ học viên gây náo loạn, bỏ trốn với số lượng lớn ra khỏi cơ sở cai nghiện, ngày 10.11, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã ra công điện chấn chỉnh tình hình trên.

Chấn chỉnh công tác cai nghiện ma túy trên cả nước - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thăm các học viên cai nghiện ở Đồng Nai ngày 7.11

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy , ngày 10.11, Bộ LĐ-TB-XH đã ra công điện gửi đến tất cả các địa phương trên cả nước đề nghị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Rà soát, sàng lọc, phân loại toàn bộ người nghiện khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện. Trường hợp xác định được nơi cư trú ổn định hoặc chưa nghiện ma túy thì trả về gia đình và UBND cấp xã quản lý;

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, chăm sóc y tế, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, tư vấn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

Kiên quyết xử lý nghiêm các học viên có hành vi quá khích , lôi kéo, kích động, gây rối, phá hoại tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chấn chỉnh công tác cai nghiện ma túy trên cả nước - Ảnh 2

Các học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai gây náo loạn vào ngày 7.11 - Ảnh: Lê Lâm

Hoàn thiện, sửa đối các quy chế của địa phương quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện.

Thực hiện chuyển đổi triệt để các cơ sở cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 98 của Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới. Hoàn thành và báo cáo Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 31.12.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiểm họa của ma túy và chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy tới các tầng lớp nhân dân. Nhất là tuyên truyền, giáo dục đối với người nghiện ma túy hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật về công tác cai nghiện và nội quy, quy chế tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Lê Lâm