Championship Gaming Series - Giải đấu của người Mỹ

Championship Gaming Series (CGS) là một giải đấu thể thao điện tử với quy mô toàn cầu do tập đoàn Championship Gaming Series, LLC tại Mỹ tổ chức, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD. Bắt đầu từ cuối năm 2006, CGS đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng của giải đấu đã được nâng lên một mức mới...