Chậm nhất ngày 31-5, UBND tỉnh sẽ gửi hồ sơ, đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến Bộ Nội vụ

Chiều 19-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc về thực hiện xây dựng Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Thực hiện đề án nói trên, thời gian qua, UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18-1-2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trong đó giao Sở Nội vụ làm nhiệm vụ chính xây dựng đề án theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án Sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án Sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025…

Tuy nhiên, việc thực hiện đề án cũng gặp những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thời gian. UBND tỉnh đã xin ý kiến Bộ Nội vụ gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề án đến ngày 30-6-2024, song Bộ Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh gửi hồ sơ, đề án đến Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 31-5-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm nộp hồ sơ, đề án chỉ còn hơn 1 tháng, để đảm bảo tiến độ đòi hỏi từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án Sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, nhất là Sở Nội vụ phải nỗ lực, tập trung hết sức.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho lãnh đạo các cấp ủy địa phương chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện đối với việc triển khai đề án này.

Sở Nội vụ cũng cần sớm tham mưu ban hành văn bản điều chỉnh lộ trình các công việc, nhiệm vụ liên quan đến đề án từ nay đến mốc thời gian ngày 31-5 sao cho cụ thể, phù hợp, đảm bảo đúng quy định; ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cho các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để xin ý kiến chủ trương về bố trí kinh phí triển khai đề án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cũng yêu cầu, các địa phương chủ động triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là liên quan đến việc sắp xếp bố trí công chức, cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp sao cho hiệu quả.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án Sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành cần căn cứ vào kế hoạch, nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực phối hợp với các địa phương để triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/cham-nhat-ngay-31-5-ubnd-tinh-se-gui-ho-so-de-an-ve-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-den-bo-noi-vu-bac43ef/