Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

  Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những chủ trương được cấp ủy, chính quyền các cấp của Quảng Ninh quan tâm thực hiện. Những chiến lược, chính sách, chương trình của tỉnh vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh thăm hỏi, động viên cử tri đến bầu cử trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện, tháng 6/2022. (Ảnh: Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh thăm hỏi, động viên cử tri đến bầu cử trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện, tháng 6/2022. (Ảnh: Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

  Với nhiều chính sách quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ nữ, thời gian qua, huyện Bình Liêu luôn là một trong những địa phương đi đầu trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh. Hiện nay, số cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy là 3/11 đồng chí; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 11/36 đồng chí và cán bộ nữ giữ vị trí chủ chốt ở cấp xã là 11 đồng chí.

  Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Dương Mạnh Cường cho biết: Để đạt được kết quả như trên, Đảng bộ huyện đã quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ từ khâu quy hoạch, đảm bảo các chức danh lãnh đạo, quản lý đều có cơ cấu cán bộ nữ phù hợp, gắn với bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, nhằm phát huy thế mạnh của cán bộ nữ trong các vị trí công tác. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo, tạo điều kiện để cán bộ nữ gắn bó với công tác lãnh đạo, quản lý, phát huy năng lực, sở trường của mình.

  Với chủ trương đúng đắn, huyện Bình Liêu đã xây dựng và phát triển được đội ngũ cán bộ nữ nhiệt tình, năng nổ, có ý chí phấn đấu vươn lên trong công việc, phát huy được khả năng trong từng cương vị công tác. Nhiều cán bộ nữ lãnh đạo chính quyền cơ sở phát huy được năng lực trong quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương, qua đó góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

  Kết quả đạt được của huyện Bình Liêu trong công tác cán bộ nữ cho thấy bước đổi mới về cách nhìn và đánh giá cán bộ nữ, khắc phục được những định kiến, hẹp hòi, khắt khe, cầu toàn, đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, trong việc chăm lo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ.

  Thời gian qua, việc xây dựng đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ, luôn được tỉnh quan tâm.

  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về công tác phụ nữ. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ nữ vào các vị trí để rèn luyện, đào tạo từ thực tiễn; bố trí cán bộ nữ tham gia cơ cấu cấp ủy, HĐND khóa mới để đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

  Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thịnh (huyện Hải Hà) Trần Thị Thiêm, đại biểu HĐND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

  Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thịnh (huyện Hải Hà) Trần Thị Thiêm, đại biểu HĐND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

  Hiện nay, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 71/363 đồng chí, chiếm 19,56%. Trong 2 nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ninh đều có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND nữ cao hơn quy định. Trong đó, nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp cơ sở chiếm 25,2%, cấp huyện chiếm 19,08% và cấp tỉnh chiếm 17%. Còn ở nhiệm kỳ 2020-2025, nữ cấp ủy cấp cơ sở chiếm 29,3%, cấp huyện chiếm 22% và cấp tỉnh là 17%. Nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ở cấp cơ sở chiếm 33,43%, cấp huyện chiếm 31,33%, cấp tỉnh chiếm 36%. Nhiệm kỳ 2021-2026, cấp cơ sở là 36%, cấp huyện là 34% và cấp tỉnh là 40,9%.

  Hiện nay, cả 4 cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, đều có nữ lãnh đạo chủ chốt. Nữ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hiện có 42/193 người, chiếm 21,76%. Trong đó có 9 đồng chí nữ giữ chức danh cấp giám đốc sở và tương đương; nữ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện là 13/98 người (13,3%); nữ lãnh đạo chủ chốt cấp xã là 190/981 người (19,37%). 82,22% cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đều có trình độ đào tạo sau đại học.

  Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh chú trọng thực hiện chủ trương đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng đề bạt, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển (Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong toàn quốc thực hiện) nhằm tạo bước đột phá trong quy trình cán bộ để lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực nổi trội bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến nay đã bổ nhiệm 12 đồng chí cán bộ nữ vào chức danh lãnh đạo sở, ngành, thông qua thi tuyển, chiếm 36,36%.

  Để đạt mục tiêu đến năm 2025, đạt ít nhất 60%, đến năm 2030 đạt ít nhất 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt ít nhất 50% vào năm 2030... theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay tỉnh đang tập trung xây dựng đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ KHCN, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số". Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện thí điểm các mô hình rèn luyện, đào tạo lãnh đạo nữ trẻ đối với CBCC và sinh viên. Song song với đó, xây dựng mạng lưới, nhóm phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ; chuẩn bị triển khai rà soát, xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030 (2026-2031) đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch...

  Thu Chung

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-can-bo-nu-3195535.html