Chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, sáng 10-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2014, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tham dự cuộc họp, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn phối hợp các ngành, cơ quan đồng cấp liên quan thực hiện hơn 12,7 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động, công đoàn. Qua đó góp ý, đề xuất, kiến nghị, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Năm 2014, công nhân, viên chức, lao động các tỉnh, thành phố đã có gần 4.400 công trình, sản phẩm thi đua, tổng trị giá hơn 304 tỷ đồng, phát huy 876 đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp hữu hiệu có giá trị làm lợi hơn 328 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sự phối hợp ngày càng chủ động, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ); kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân; trao đổi thông tin, tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến NLĐ... Sự phối hợp trong thời gian qua đã trở thành nền nếp, đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Chỉ rõ những trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch năm năm (2011-2015), năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, chỉ đạo, thực hiện, tổ chức tốt, sâu rộng các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống NLĐ, gắn với đó là các phong trào thi đua bảo vệ an ninh - trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phối hợp chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi "sát sườn" của NLĐ như về nhà ở, nhà trẻ trong khu công nghiệp. Đặc biệt là phối hợp để giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội của NLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, NLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân; xử lý các kiến nghị, các vấn đề bức xúc của NLĐ... Đồng tình với một số kiến nghị, đề xuất của NLĐ và các cấp công đoàn trong cả nước, Thủ tướng đề nghị một số bộ, ngành liên quan xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất liên quan đến: Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về thanh tra nhân dân; rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xem xét, ban hành quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước; hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm của tổ chức công đoàn; chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất để xây nhà trẻ, mẫu giáo cho con NLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.