Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

ND- Ngày 16-7, tại Hà Nội, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam họp hội nghị lần thứ 3, đánh giá phong trào công nhân, kết quả hoạt động công đoàn sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư dự.

Hội nghị thảo luận, đánh giá về thực trạng tình hình CNVC-LĐ; kết quả thực hiện công tác công đoàn sáu tháng đầu năm. Trong đó, tập trung vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động, phát triển đoàn viên ở cơ sở; giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời làm rõ nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém trong tổ chức và hoạt động công đoàn, đề ra những giải pháp khắc phục. Hội nghị xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn và năng lực, bản lĩnh đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Các cấp công đoàn tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chế độ chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn. Thực hiện hiệu quả Đề án hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động; Kết luận của Bộ Chính trị về chính sách tiền lương, chính sách nhà ở cho CNLĐ... Các cấp công đoàn nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp gặp khó khăn, kịp thời có biện pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động... * Tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn, tối 15-7, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tôn vinh 80 CNVC-LĐ tiêu biểu xuất sắc lần thứ nhất, đại diện cho gần 120 nghìn CNVC-LĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước.