Chậm Hồi âm 93/16

Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND TP Hà Nội:

- Công văn số 92/BTT- PV ngày 28/3/2016, bài "Viết tiếp bài "Đối thoại chưa làm rõ nguồn gốc đất, vẫn "đòi" cưỡng chế nhà dân": Đất ở bị "gom" chung thành ao trũng, đất nông nghiệp?", Báo Thanh tra số 23, ra ngày 18/3/2016.

- Công văn số 186/BTT- PV ngày 12/5/2016, bài "Viết tiếp bài "Vì sao chưa giải quyết kiến nghị của dân": Huyện ủy Gia Lâm đề nghị tạm dừng thi công dự án", Báo Thanh tra số 38, ra ngày 10/5/2016.

UBND tỉnh Phú Thọ: Công văn số 184/BTT- PV ngày 12/5/2016, bài "Phú Thọ: TP Việt Trì "tiếp tay" để người dân mất hơn 400m2 đất?", Báo Thanh tra số 33, ra ngày 22/4/2016.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh Phú Thọ có Công văn số 1914/UBND-TD cho biết đã yêu cầu UBND TP Việt Trì kiểm tra nội dung Báo đăng; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Sơn và các hộ có liên quan; xử lý theo quy định; thông báo kết quả đến Báo Thanh tra, đồng thời gửi văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ