Chậm Hồi âm 84/16

Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND tỉnh Thái Nguyên: Công văn số 157/BTT-PV ngày 21/4/2016, bài "Thái Nguyên: Công trình "khủng" không phép ngang nhiên tồn tại", Báo Thanh tra số 30, ra ngày 12/4/2016.

Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 1286/UBND-KGVX giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xem xét cụ thể đề nghị của Báo Thanh tra, báo cáo UBND tỉnh và có ý kiến trả lời cơ quan báo chí bảo đảm đúng quy định.

UBND TP Hà Nội: Công văn số 186/BTT-PV ngày 12/5/2016, bài "Viết tiếp bài "Vì sao chưa giải quyết kiến nghị của dân": Huyện ủy Gia Lâm đề nghị tạm dừng thi công dự án", Báo Thanh tra số 38, ra ngày 10/5/2016.

UBND tỉnh Phú Thọ: Công văn số 184/BTT-PV ngày 12/5/2016, bài "Phú Thọ: TP Việt Trì "tiếp tay" để người dân mất hơn 400m 2 đất?", Báo Thanh tra số 33, ra ngày 22/4/2016.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh Phú Thọ có Công văn số 1914/UBND-TD cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TP Việt Trì kiểm tra nội dung Báo đăng; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Sơn và các hộ có liên quan; xử lý theo quy định; thông báo kết quả đến Báo Thanh tra, đồng thời gửi văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ