Chậm hồi âm 49/17

Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND tỉnh Lào Cai: Công văn số 583/BTT-PV ngày 17/10/2016 bài "Viết tiếp bài "Chi đạo chi trả tiền bồi thường các hộ dân đúng quy định": Các hộ dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường!", Báo Thanh tra số 83, ra ngày 14/10/2016.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh Lào Cai có Công văn số 519/UBND-TCD cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sa Pa xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả, phúc đáp Báo Thanh tra biết để trả lời bạn đọc và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm.

UBND tỉnh Ninh Bình: Công văn số 581/BTT-PV ngày 17/10/2016 bài "Nho Quan, Ninh Bình: Có công cải tạo đất hoang nhưng chưa được đền bù thỏa đáng?": Kỳ I: UBND huyện Nho Quan vi phạm Luật Khiếu nại; Kỳ II: Bao nhiêu trong 675 tỷ đồng không về tới hồ Thường Xung?", Báo Thanh tra số 82- 83, ra ngày 11 - 14/10/2016

UBND tỉnh Nghệ An: Công văn số 582/BTT-PV ngày 17/10/2016 bài "Nghệ An: "Thiếc tặc" lộng hành", Báo Thanh tra số 82, ra ngày 11/10/2016.

Đề nghị, các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ