Chấm dứt vận chuyển than bằng đường bộ vào năm 2017

(CLO) UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và các đơn vị ngành than tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm những nội dung đã chỉ đạo trước đó về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện vận chuyển than theo đúng quy định; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hệ thống vận chuyển bằng băng tải, các tuyến đường chuyên dụng và hệ thống cảng bến xuất than, có phương án điều chỉnh kinh doanh phù hợp với yêu cầu của tỉnh về việc chấm dứt vận chuyển than bằng đường bộ vào năm 2017.

Chấm dứt vận chuyển than bằng đường bộ vào năm 2017 - Ảnh 1

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thăm dò, khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn. (Ảnh Internet)

Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của các trạm kiểm soát liên ngành, kiểm soát vận chuyển than trên các tuyến đường Quốc lộ thuộc địa phận Quảng Ninh. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý, thu hồi những cảng, bến than không phù hợp…

Đối với việc quản lý hoạt động nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, rà soát tổng thể tất cả các dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét trên địa bàn; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt đối với các dự án hoạt động không đúng mục đích, vận hành sai phạm, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự… Các dự án nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cần được tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ trong tham mưu phê duyệt và quá trình triển khai.

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, trao đổi thông tin để kiểm tra, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển và sử dụng cát sỏi trên sông, cửa biển và hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm giữa 03 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương.

Về quản lý các dự án khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản của toàn bộ các dự án khai thác khoáng sản (trừ than) trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung các giấy phép khai thác đã cấp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; lập hồ sơ trình UND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực đối với các giấy phép khai thác quá 12 tháng kể từ ngày được cấp nhưng chưa xây dựng cơ bản mỏ mà không có lý do chính đáng…

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về lộ trình tiến tới chấm dứt việc khai thác đá trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Tỉnh ủy; không tham mưu cấp phép các dự án khai thác cát, sỏi làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thăm dò, khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn; tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ nhu cầu, đời sống nhân dân kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn. Ngoài ra, các địa phương tăng cường công tác quản lý đối với các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng theo đúng nội dung, tiến độ quy định.

Giang Phan