Chấm dứt hoạt động đa cấp của Công ty Isagenix Việt Nam

Xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với chủ sở hữu công ty nên Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Chấm dứt hoạt động đa cấp của Công ty Isagenix Việt Nam - Ảnh 1

Chủ sở hữu công ty quyết định giải thể công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty TNHH Isagenix Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: Ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là KEVIN PATRICKS ADAMS.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 23/1/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 22/1/2016.

Lý do chấm dứt hoạt động: Xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với Chủ sở hữu Công ty, vì vậy, Chủ sở hữu Công ty quyết định giải thể Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 14/3/2016.

Những người tham gia tại mạng lưới bán hàng đa cấp tại công ty này nếu có thắc mắc cần giải quyết có thể với đại diện của công ty là bà Đào Thùy Linh qua số điện thoại: 04-32080888

Cục Quản lý cạnh tranh cũng nhấn mạnh, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Quang Đông