Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Isagenix Việt Nam

ANTT.VN – Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương chính thức thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương chính thức thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có địa chỉ tại ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Isagenix Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp lần đầu ngày 23/1/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 22/1/2016.

Xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu công ty đã quyết định giải thể công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, các hoạt động bán hàng đa cấp cũng bị chấm dứt trên toàn quốc.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh ban hành thông báo, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

PV (TH)