Chấm điểm toàn diện khi xét khu ĐTM kiểu mẫu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình khu đô thị mới (ĐTM) chất lượng cao, kiểu mẫu ra phạm vi cả nước, ngày 22/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2008/TT-BXD để hướng dẫn việc đánh giá, công nhận khu ĐTM kiểu mẫu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=55247