Chấm điểm công chức qua thái độ phục vụ dân

Đó là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá công chức phường, xã của TP Đà Nẵng.

“Công chức phường, xã là những người trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nên cần phải có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt. Đây là tiêu chí quan trọng và cần được nhấn mạnh trong thang điểm đánh giá công chức phường, xã”. Ông Võ Công Chánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết như trên tại Hội thảo “Xây dựng mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã” do Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức ngày 16-4. Mô hình đánh giá này sẽ được áp dụng rộng rãi tại các phường, xã trên địa TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cụ thể, công chức các phường, xã của TP Đà Nẵng sẽ được đánh giá kết quả làm việc thông qua những tiêu chí cụ thể, trong đó có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Mục đích đánh giá kết quả làm việc của công chức nhằm tạo cơ sở để quản lý, sử dụng, phát triển nghề nghiệp của công chức, phân phối thu nhập và khoán chi phí hành chính trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng, phát triển năng lực công chức… Có ba nhóm tiêu chí đánh giá công chức gồm: Kết quả thực hiện công việc (đóng vai trò trọng tâm), việc chấp hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và thái độ trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thương cho biết thêm: Trong thang điểm trừ có lý do công chức tham mưu ban hành văn bản hoặc xử lý công việc sai chuyên môn, sai quy định của pháp luật, sai thẩm quyền, có sai sót phải đình chỉ thi hành, hủy bỏ hoặc sửa đổi. Trường hợp công chức để xảy ra tình trạng trễ hẹn hồ sơ cũng bị trừ điểm. Đối với các trường hợp công chức bị tổ chức, công dân phàn nàn, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua xác minh đúng sự thật thì công chức đó cũng bị trừ điểm.

Theo ông Lê Văn Soạn, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), lâu nay việc đánh giá công chức tại các phường, xã được triển khai hằng quý theo các biểu mẫu tự đề ra chứ chưa thống nhất. “Nếu đánh giá công chức hằng tháng thì thời gian quá gấp, công việc của phường chất đống mà cán bộ không đủ nên đề nghị đánh giá theo quý (ba tháng/lần). Ngoài ra, nên đưa chức danh chỉ huy trưởng quân sự phường, xã vào diện đánh giá công chức” - ông Soạn kiến nghị.

LỆ THỦY